Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Điều khiển điều hòa Daikin BRC1NU64

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Điều khiển điều hòa Daikin 4006174

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Dàn nóng điều hòa Trane 120.000Btu

9,000,000.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Motor điều hòa Trane 8555NVA-A27S 3/4HP-SP

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Cánh lồng sóc 7X8 RH

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Cánh quạt lồng sóc điều hòa Trane 7X8 LH

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Dàn nóng điều hòa Trane 150.000 Btu/h 

9,000,000.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Mô tơ 1/2HP 50HZ HE2H4004K-SP

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

Máy lạnh Trane. TWE210ED. Gas R407C

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

Máy lạnh Trane. TWE

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE210CD/ED

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

Điều hòa Trane Model: TWE180CD/ED

123,232.00

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

Điều hòa Trane Model: TWE160CD/ED

123,232.00

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

Điều hòa Trane. Model: TWE120CD/ED

1,214,545.00