Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh Trane. TTA / TTH / TWE gas R407C, 50 Hz

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Dàn nóng điều hòa Trane TTA-gas R407C

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Điều hòa trane TTA/TTH/TWE gas R22

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh trane TTA

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh TTH Trane-Mỹ

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Máy lạnh giấu trần TTH gas R22, R407C 5-20 Tons

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Điều hòa Trane TWE240ED gas R22/R407C

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Máy lạnh đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP -TTV

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Dàn nóng máy lạnh đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP400- 400.000Btu

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP250/ TTV250

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane. Model: RAUP300/TTV250

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane. Model: RAUP300/ TTV300

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane. Model: RAUP400/ TTV300. Gas R407C

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP400/ TTV400

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane. Model: RAUP500/ TTV400

Bộ xử lý không khí AHU. Model: CLCP- NEW

Dàn lạnh điều hòa CLCP

Bộ xử lý không khí AHU. Model: CLCP- NEW

Bộ xử lý không khí (AHU). Model: CLCP003

Bộ xử lý không khí AHU. Model: CLCP- NEW

Bộ xử lý không khí (AHU). Model: CLCP 004

Bộ xử lý không khí AHU. Model: CLCP- NEW

Bộ xử lý không khí (AHU). Model: CLCP006

Bộ xử lý không khí AHU. Model: CLCP- NEW

Bộ xử lý không khi AHU Model: CLCP008

Bộ xử lý không khí AHU. Model: CLCP- NEW

Bộ xử lý không khí (AHU). Model: CLCP010

Bộ xử lý không khí AHU. Model: CLCP- NEW

Bộ xử lý không khí (AHU). Model: CLCP012

Bộ xử lý không khí AHU. Model: CLCP- NEW

Bộ xử lý không khí AHU. Model: CLCP014

Upload Image...
Upload Image...