Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Điều hòa Trane TWE240ED gas R22/R407C

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Điều hòa Trane TWE210ED gas R22/R407C

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Điều hòa Trane TWE180ED gas R22/R407C

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Điều hòa Trane TWE160ED gas R22/R407C

AHU (Air Handling Unit) Model: TWE- NEW

Điều hòa Trane TWE120ED gas R22/R407C

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Điều hòa Trane TTH100ED gas R22/R407C

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Điều hòa Trane TTH075ED gas R22/R407C

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA / TTH / TWE Series R407C

Điều hòa tủ đứng Trane, model: MCV-TTK NEW

Điều hòa tủ đứngTrane. Model: MCV120BB/TTA120RD Gas R407C

Điều hòa tủ đứng Trane, model: MCV-TTK NEW

Điều hòa tủ đứng Trane. Model: MCV090BB/TTA100RD gas R407C

Điều hòa tủ đứng Trane, model: MCV-TTK NEW

Điều hòa tủ đứng Trane. Model: MCV060/TTK060

Điều hòa tủ đứng Trane, model: MCV-TTK NEW

Điều hòa tủ đừng Trane. Model: MCV048BB/TTK048KD

Điều hòa tủ đứng Trane, model: MCV-TTK NEW

Điều hòa tủ đứng Trane. Model: MCV048BB/TTK042KD

Điều hòa tủ đứng Trane, model: MCV-TTK NEW

Điều hòa tủ đứng Trane. Model: MCV036BB/TTK536KD

Điều hòa tủ đứng Trane, model: MCV-TTK NEW

Điều hòa tủ đứng Trane. Model: MCV036BB/TTK536KB. Gas R407C

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa trane RAUP/TTV

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

AHU/CDU Trane- Model: CLCPEuro03A/TTKD60

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Máy lạnh thương mại 25-55 tấn model RAUP / TTV 50 Hz

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane. Model: RAUP600D1CXBH0G

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Máy lạnh Trane RAUP500D1B0A (RAUP500/ TTV400)

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane.Model: RAUP500/ TTV500

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane. Model: RAUP600/TTV600

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane. Model: RAUP600/TTV500

Upload Image...
Upload Image...