Bảng giá motor điều hòa Trane tháng 10 năm 2020

Contents

Stt

Mã hàng

Item Name

Tên Việt Nam

Số lượng đặt

Giá bán đã bao gồm VAT10%

1 THT03243 (024-1166) THERMOSTAT Điều khiển cơ nối dây 5 5.215.000
2 (024-0495-060) THERMOSTAT, DIGI Điều khiển điện tử điều khiển 4 block 4 5.725.000
3 MOT T2-007-BW Động cơ (024-1050) Động cơ 5 5.430.000
4 Cánh quạt (028-10110) Blade; Fan, 18 inch, 4 blade, 20 deb., plastic Cánh quạt dàn nóng 5 3500.000
5 Điều khiển (024-1039) Control DT-PACKAGE Bo mạch Điều khiển 2 5.295.000
6 Động cơ quạt (024-0378-001) Motor 935-66-O Động cơ quạt 2 5.590.000
7 Điều khiển gắn tường (09031897001) Baystatdr06a cool&heat digital room thermostat Điều khiển điện tử gắn tường 10 2.485.000
8 (024-0495-060) THERMOSTAT, DIGI Điều khiển điện tử điều khiển 4 block 3 5.725.000
9
Điều khiển gắn tường Zone temp sensor with setpoint Adjustment knob (sen01449) Điều khiển thẳng 1 5.009.500
10 Động cơ (024-1043) Motor, 321W, 6p,3. 1.24A 50HZ RPM875 5 5.500.000
11 Động cơ quạt (690305610001) Motor T400-06F 400W 380VAC 3PH 50HZ, RT455-612/380 6 5.725.000
12 Động cơ quạt MOT 7456LVS-A14S 1/4 HP 1HP 5 5.295.000
13 Ngăn áp suất switch, high pressure 415 co/250ci, 1000-1736-p05 5 6.076.000
14 Động cơ quạt (690341630001) Mot T095-06F-95W 220VAC 1PH 50Hz 2 5.563.000
15 Đông cơ (024-0972)motor, 211W, 6P,50Hz 1 5.050.000
16 Cánh quạt (028-1778)wheel, blower 15’x7′ 2 5.890.000
17 Động cơ quạt (024-0338) MOT 1/8HP 50Hz KDE2 2 5.565.000
18 Cánh quạt (028-1010) Bland, Fan, 18 Inch, 4 Blade, 20 DEB, Plastic 6 5540.000
19 Động cơ dàn lạnh T2-007-B. 024-1051-003.

NOD. PM4110363.

1PH 4P 220V 54W 0.75A.

50Hz RPM1400/1260/1050 CAP 4MFD/440V. Ins class B. Made in Thailand

1 5.430.000
20 Động cơ quạt (024-0972)Motor 211W,6p,50Hz. 211W 1 5.050.000
21 đặt hàng ngày 06.09.2020 Động cơ (024-1043) Motor, 321W, 6p,3. 1.24A 50HZ RPM875
4 5.791.500
22 đặt hàng ngày 07.09.2020 động cơ (690305610001) Motor T400-06F 400W 380VAC 3pa 50Hz, RT455-612/380
2 5.265.000
23 đặt hàng ngày 09.09.2020 Động cơ (024-0343) motor, 1/2hp 220-24
1 5.752.000
24 18.09.2020
Động cơ (024-0384) Motor 1/12HP,220
1 4.009.500
25 17.09.2020 Động cơ (024-0338)MOT 1/8HP 50HZ KDE2 2 5.821.500

Giỏ hàng

Chuyên mục

Bài viết mới

Contact Me on Zalo

Hotline: 0965139148