Mã lỗi điều hòa Trane

cai-phan-mem-chiller-trane

Bản mã lỗi dàn nóng điều hòa trung tâm Trane. model: TMC080-220 dùng gas: R410A

Code Fault or protect definition Lỗi hoặc bảo vệ định nghĩa.
E0 Outdoor communication failures Lỗi giao tiếp Dàn nóng
E1 Sequence fault Lỗi trình tự
E2 Indoor and host communication failures Lỗi giao tiếp dàn lạnh và máy chủ
E4 Environmental temperature sensor fault Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường
E6 Condensate temperature sensor fault Lỗi cảm biến nhiệt độ ngưng tụ
E8 Outdoor address fault Lỗi địa chỉ ngoài trời
E9 AC low voltage protection AC bảo vệ điện áp thấp
EA Refrigerant cooling copper tube temperature sensor fault Môi chất lạnh làm lạnh ống đồng cảm biến lỗi
H0 DSP and the 0547 communication failures Lỗi giao tiếp DSP và 0547
H1 0537 and 0547 of the communication failures 0537 và 0547 của các lỗi giao tiếp
H2      The decrease in the number of outdoor failures Số lượng thất bại ngoài trời giảm
H3 Increase in the number of outdoor failures Lỗi tăng số lượng dàn nóng
H4 30 minutes appear three times P6 at the protection 30 phút xuất hiện ba lần P6 tại bảo vệ
H5 30 minutes appear three times P2 at the protection 30 phút xuất hiện ba lần P2 tại bảo vệ
H6 100 minutes appear three P4 protection 100 phút xuất hiện ba bảo vệ P4
H7 The decrease in the number of indoor Số lượng dàn lạnh
H8 Pressure sensor fault Lỗi cảm biến áp suất
H9 30 minutes appear three P9 protection 30 phút xuất hiện ba bảo vệ P9
HP0 INV temperature protection Bảo vệ nhiệt độ INV.
P1 High pressure protection Bảo vệ áp suất cao.
P2 Low pressure protection Bảo vệ áp suất thấp.
XP3 INV over AC current protection INV qua bảo vệ dòng điện xoay chiều.
XP4 Exhaust temperature is too high to protect Nhiệt độ xả quá cao để bảo vệ.
P5 T3 high temperature protection T3 bảo vệ nhiệt độ cao.
XP6 Modules protect Mô-đun bảo vệ.
P9 DC fan module protection Bảo vệ mô-đun quạt DC.
XL0 DC compressor module fault Lỗi mô-đun máy nén DC.
XL1 DC low voltage protection Bảo vệ điện áp thấp DC.
XL2 DC high voltage protection Bảo vệ điện áp cao DC.
XL4 MCE fault/synchronous/closed loop Lỗi MCE / vòng lặp đồng bộ / đóng.
Không bảo vệ tốc độ.
XL5 Zero speed protection Không bảo vệ tốc độ.
XL7 Fault or protect definition Định nghĩa lỗi hoặc bảo vệ
XL8 A moment before and after the speed change > 15 Hz Một khoảnh khắc trước và sau khi thay đổi tốc độ> 15 Hz
XL9 Set speed and the actual speed difference > 15 Hz Đặt tốc độ và chênh lệch tốc độ thực tế> 15 Hz

Mã lỗi điều hòa Trane

1.Máy báo lỗi P4: áp suất dàn nóng cao.

Nguyên nhân: Quạt dàn nóng hỏng hoặc hỏng tụ.

Cách sửa: Kiểm tra quạt dàn nóng và tụ hỏng cái nào thay sửa cái đó.

2. Máy báo lỗi e5.

Lỗi E5 là lỗi cục nóng. Có thể hết gas, hoặc hỏng sensor.

Cách làm: Kiểm tra gas có đủ không?

Kiểm tra sensor có tốt nữa không?

Nếu hai vấn đề trên tốt thì kiểm tra sang các khu vực khác.

3. Mã lỗi 01 điều hòa trane

ma-loi-dieu-hoa trane
ma-loi-dieu-hoa tra

4. Mã lỗi 03 điều hòa trane

ma-loi-03 dieu-hoa-trane
ma-loi-03 dieu-hoa-trane

5. Lỗi H2 điều hòa Trane

Mã lỗi H2 điều hòa Trane
Mã lỗi H2 điều hòa Trane

6. Mã lỗi L1 điều hòa Trane

Mã lỗi L1 điều hòa Trane
Mã lỗi L1 điều hòa Trane

Mã lỗi RAUP và cách khắc phục

Mã lỗi RAUP
Mã lỗi RAUP

 

RAUP
RAUP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Pin It on Pinterest

Hotline: 0977760186. Email: sales@tranevn.com.vn