Thiết kế Module
Là dòng sản phẩm loại 2 chiều lạnh – sưởi. Trên cơ sở 3 module cơ bản dùng ga R410A là CXAJ045 (45kW), CXAJ065 (65kW) và CXAJ130 (130kW). Kết hợp mô-đun có sẵn này sẽ cho ra các dãy công suất khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Pin It on Pinterest

Hotline: 0977760186. Email: sales@tranevn.com.vn