Hiển thị 1–12 trong 31 kết quả

Điều hòa Trane

Thương hiệu Mỹ

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

AHU/CDU Trane- Model: CLCPEuro03A/TTKD60

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Dàn nóng máy lạnh đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP400- 400.000Btu

12,343,443.00

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió công suất 421,000 Btu/h. RAUP400/TTV400

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane. Model: RAUP300/ TTV300

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane. Model: RAUP300/TTV250

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane. Model: RAUP400/ TTV300. Gas R407C

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane. Model: RAUP500/ TTV400

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane. Model: RAUP600/TTV500

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane. Model: RAUP600/TTV600

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane. Model: RAUP600D1CXBH0G

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane.Model: RAUP500/ TTV500

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP/TTV-NEW

Điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió. Model: RAUP250/ TTV250

Pin It on Pinterest

Hotline: 0977760186. Email: sales@tranevn.com.vn