Hiển thị 1–12 trong 65 kết quả

Điều hòa Trane

Thương hiệu Mỹ

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Cánh lồng sóc 7X8 RH

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Cánh quạt lồng sóc điều hòa Trane 7X8 LH

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Dàn nóng điều hòa Trane 120.000Btu

9,000,000.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Dàn nóng điều hòa Trane 150.000 Btu/h 

9,000,000.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Dàn nóng điều hòa Trane TTA-gas R407C

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Dàng nóng điều hòa Trane đặt sàn nối ống gió TTA180RD

9,000,000.00

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Model: TTH120BD/TTA120RD

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane. Model: TTH060BD/TTK060QD

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane. Model: TTH075BD/TTA075RD-R407C

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane. Model: TTH100BD/TTA100RD

Điều hòa đặt sàn nối ống gió TTA/TTH/TWE-NEW

Điều hòa đặt sàn nối ống gió Trane. Model: TTH160BD/TTA150RD

Pin It on Pinterest

Hotline: 0977760186. Email: sales@tranevn.com.vn