Hiển thị 1–12 trong 30 kết quả

Carrier ông tổ của ngành điều hòa.

Đã có gần 150 năm trong ngành lạnh. 

Điều hòa âm trần nối ống gió Carrier

Điều hòa Carrier 30RBV

12,334.00

Điều hòa âm trần nối ống gió Carrier

Điều hòa Carrier 38LZA080/40LZA080 FAN COIL UNIT

1,232,324.00

Điều hòa âm trần nối ống gió Carrier

Điều hòa Carrier 38LZA125/40LZA125 FAN COIL UNIT

12,323,232.00

Điều hòa âm trần nối ống gió Carrier

Điều hòa Carrier 40GKX018V/ 51MSG-018GRA

9,000,000.00

Điều hòa âm trần nối ống gió Carrier

Điều hòa Carrier 40GKX024V/ 51MSG-024GRA

8,000,000.00

Điều hòa âm trần nối ống gió Carrier

Điều hòa Carrier 40GKX048V/ 51MSG-048GRA

30,000,000.00

Điều hòa âm trần nối ống gió Carrier

Điều hòa Carrier 42SHV071P1/38SHV071P1

1,232,324,323.00

Điều hòa âm trần nối ống gió Carrier

Điều hòa Carrier 42SHV087P1/38SHV087P1

12,323,132,332.00

Điều hòa âm trần nối ống gió Carrier

Điều hòa Carrier 42SHV105P1/38SHV105P1

12,323,232.00

Điều hòa âm trần nối ống gió Carrier

Điều hòa Carrier 42SHV135P1/38SHV135P1

123,232,323.00

Điều hòa âm trần nối ống gió Carrier

Điều hòa Carrier 42SHV165P1/38SHV165P1

12,222,222.00
12,312,231,233.00

Pin It on Pinterest

Hotline: 0977760186. Email: sales@tranevn.com.vn