Hiển thị 1–12 trong 58 kết quả

Carrier ông tổ của ngành điều hòa.

Đã có gần 150 năm trong ngành lạnh. 

Điều hòa cục bộ Carrier

Dàn nóng Điều hòa Carrier. 38QUS014DS2-1

12,313,223.00
8,600,000.00
17,900,000.00
15,150,000.00

Điều hòa cục bộ Carrier

Điều hòa Carrier 38QHC009D8SC/42QHC009D8SC

12,000,000.00

Điều hòa cục bộ Carrier

Điều hòa Carrier 38QHC012D8SC/42QHC012D8SC

12,000,000.00

Điều hòa cục bộ Carrier

Điều hòa Carrier 38QUS018DS2-1

12,222,222.00

Điều hòa cục bộ Carrier

Điều hòa Carrier 38QUS018DS2-1

12,000,000.00

Điều hòa cục bộ Carrier

Điều hòa Carrier 38QUS027DS3-1

12,333,333.00

Điều hòa cục bộ Carrier

Điều hòa Carrier 38QUS036DS4-1

12,000,000.00

Pin It on Pinterest

Hotline: 0977760186. Email: sales@tranevn.com.vn