Hiển thị 1–12 trong 58 kết quả

Carrier ông tổ của ngành điều hòa.

Đã có gần 150 năm trong ngành lạnh. 

8,600,000.00

Điều hòa cục bộ Carrier

Điều hòa Carrier 42QHM/38QHM

17,900,000.00
15,150,000.00

Điều hòa cục bộ Carrier

Điều hòa Carrier 38QUS018DS2-1

Điều hòa cục bộ Carrier

Điều hòa Carrier 38QUS018DS2-1

Điều hòa cục bộ Carrier

Điều hòa Carrier 38QUS027DS3-1

Pin It on Pinterest

Hotline: 0977760186. Email: sales@tranevn.com.vn