Hiển thị 1–12 trong 56 kết quả

Carrier ông tổ của ngành điều hòa.

Đã có gần 150 năm trong ngành lạnh. 

Điều hòa tủ đứng Carrier- Xuất xứ Hàn Quốc

 Điều hòa tủ đứng Carrier 42SM5C/ 38HKC036US70

9,000,000.00

Điều hòa tủ đứng Carrier- Xuất xứ Hàn Quốc

Điều hòa Carrier CDG-105EA

1,232,344,434.00

Điều hòa tủ đứng Carrier- Xuất xứ Hàn Quốc

Điều hòa Carrier CDG-165EA

12,333,333.00

Điều hòa tủ đứng Carrier- Xuất xứ Hàn Quốc

Điều hòa Carrier CDG-205EA

12,333,333.00

Điều hòa tủ đứng Carrier- Xuất xứ Hàn Quốc

Điều hòa Carrier CDG-255E

12,333,333.00

Điều hòa tủ đứng Carrier- Xuất xứ Hàn Quốc

Điều hòa Carrier CDG-305E

12,333,333.00

Điều hòa tủ đứng Carrier- Xuất xứ Hàn Quốc

Điều hòa Carrier tủ đứng 40QDU 080X-11/38LHU078s301

12,222.00

Điều hòa tủ đứng Carrier- Xuất xứ Hàn Quốc

Điều hòa Carrier tủ đứng 40QDU 100X-11/38LHU100s301

12,222,222.00

Điều hòa tủ đứng Carrier- Xuất xứ Hàn Quốc

Điều hòa Carrier tủ đứng 40QDU 120X-11/38LHU120s301

12,111,111.00

Điều hòa tủ đứng Carrier- Xuất xứ Hàn Quốc

Điều hòa Carrier tủ đứng 40QDU 150X-11/38LHU150s301

12,322,222.00

Điều hòa tủ đứng Carrier- Xuất xứ Hàn Quốc

Điều hòa Carrier tủ đứng 40QDU 200X-11/38LHU200s301

12,322,312.00

Pin It on Pinterest

Hotline: 0977760186. Email: sales@tranevn.com.vn