Máy bơm nhiệt là gì?

  • admin
  • News
  • 04, Tháng Tám, 2021

Máy bơm nhiệt là gì?

WP đáp ứng lưu lượng chất thải nhiệt độ thấp uitleg 2A có thể được nâng cấp thành nguồn năng lượng nhiệt độ cao có thể sử dụng với việc sử dụng bơm nhiệt. Trong số các loại bơm nhiệt khác nhau đã được phát triển, bơm nhiệt cơ học được sử dụng rộng rãi nhất. Nguyên lý hoạt động của nó dựa trên việc nén và mở rộng cái gọi là ‘chất làm lạnh’. Một bơm nhiệt có bốn thành phần chính: thiết bị bay hơi, máy nén, bình ngưng và thiết bị giãn nở. Chất làm lạnh là chất lỏng làm việc đi qua tất cả các thành phần này, trích nhiệt từ nguồn nhiệt thải và đưa nó đến các dòng khác. Năng lượng điện là cần thiết để lái máy nén và năng lượng này được thêm vào nhiệt được lưu trữ trong môi chất lạnh.
Sự khác biệt giữa bơm nhiệt và hệ thống lạnh là gì?
Máy bơm nhiệt và hệ thống lạnh về cơ bản là giống nhau. Cả bơm nhiệt cũng như hệ thống lạnh đều vận chuyển nhiệt từ mức nhiệt độ thấp đến mức nhiệt độ cao. Sự khác biệt duy nhất và quan trọng là sự khác biệt về mục đích của chúng. Một hệ thống làm lạnh nhằm mục đích làm mát, trong khi bơm nhiệt nhằm mục đích làm nóng ‘mục tiêu’ của nó. Các tình huống trong đó cài đặt được sử dụng để làm mát và sưởi ấm, cả hai tên đều có thể được sử dụng.
Những lợi thế và bất lợi của việc thu hồi nhiệt thải với việc sử dụng bơm nhiệt là gì?
Ưu điểm:
Bơm nhiệt có hiệu suất rất cao so với các hệ thống làm nóng bằng khí;
Áp dụng một máy bơm nhiệt trực tiếp dẫn đến tiết kiệm năng lượng lớn;
Giảm đáng kể lượng khí thải CO2;
Trong tình huống cụ thể như, ví dụ, xả nước thải, làm mát trước khi xả là mong muốn.
Nhược điểm:
Một khoản đầu tư là cần thiết;
Do việc sử dụng điện của bơm nhiệt, cần phải có đủ kết nối điện;
Một số chất làm lạnh được sử dụng trong bơm nhiệt là độc hại hoặc dễ cháy.
Chi phí lắp đặt bơm nhiệt là gì?
Chi phí đầu tư của một máy bơm nhiệt phụ thuộc mạnh mẽ vào vị trí và ứng dụng. Các yếu tố quan trọng là:
Công suất nhiệt cần thiết: công suất càng cần thiết, cài đặt sẽ càng tốn kém.
Nhiệt độ yêu cầu: nhiệt độ cao hơn đòi hỏi các thành phần đắt tiền hơn.
Số lượng cài đặt: tùy thuộc vào thông số kỹ thuật, quyết định có thể được đưa ra để xây dựng một số cài đặt nhỏ hoặc một cài đặt lớn.
Không gian có sẵn để kết nối một máy bơm nhiệt với cài đặt hiện có.
Kiểm tra HeatPump sẽ đưa ra ước tính tốt về chi phí lắp đặt.
Tiết kiệm năng lượng do ứng dụng của bơm nhiệt là gì?
Lượng năng lượng tiết kiệm được tùy thuộc vào chênh lệch nhiệt độ cần khắc phục. Chênh lệch nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến COP của bơm nhiệt.
Hãy tưởng tượng một quá trình sử dụng 500 kW nhiệt được cung cấp bằng cách phun hơi nước. Hơi nước đã được chế tạo trong nồi hơi hiệu suất 85% với khí tự nhiên và quá trình này có 6.000 giờ hoạt động hàng năm. Tiêu thụ khí sau đó có thể được ước tính là 400.000 Nm3 mỗi năm. Khi một bơm nhiệt được kết nối với quá trình, không cần phun hơi nữa. Máy bơm nhiệt này có COP là 5,0 và do đó sử dụng 100 kW điện để cung cấp 500 kW nhiệt. Tiêu thụ điện hiện có thể được ước tính là 600.000 kwh hàng năm.
Do kết nối của một máy bơm nhiệt, có thể tiết kiệm được 57% cho năng lượng chính và 43% cho lượng khí thải CO2. Lợi ích tài chính phụ thuộc vào chi phí gas và điện. Ví dụ, giá năng lượng € 0,08 / kWh và € 0,25 / Nm3 mang lại lợi ích hàng năm là € 52.000, -. Nguyên lý hoạt động của bơm nhiệt là gì?
Nguyên lý hoạt động của bơm nhiệt dựa trên đặc tính vật lý là “điểm sôi của chất lỏng tăng theo áp suất”. Bằng cách giảm áp suất, môi trường có thể bị bay hơi ở nhiệt độ thấp trong khi tăng áp suất sẽ dẫn đến ngưng tụ ở mức nhiệt độ cao. Do đó, tính chất vật lý này cho phép vận chuyển nhiệt từ dòng chất thải nhiệt độ thấp, hướng tới người tiêu dùng nhiệt độ cao. Nhiều hơn có thể được đọc về chủ đề này trên trang: Cách thức hoạt động.
Những nguyên tắc hoạt động khác nhau là có thể?
Một dòng chất thải nhiệt độ thấp có thể được nâng cấp thành nguồn năng lượng nhiệt độ cao có thể sử dụng với việc sử dụng bơm nhiệt. Trong số các loại bơm nhiệt khác nhau đã được phát triển, bơm nhiệt cơ học được sử dụng rộng rãi nhất. Trong bơm nhiệt cơ học, nhiệt độ ngưng tụ của môi chất lạnh được tăng lên khi sử dụng máy nén. Các loại bơm nhiệt khác, ví dụ như bơm nhiệt hấp thụ, bơm nhiệt hấp phụ và bơm nhiệt lai. Thông tin thêm về các nguyên tắc hoạt động khác nhau có thể được tìm thấy trên trang web này, trang: Cách thức hoạt động.
Máy bơm nhiệt có thể được áp dụng đến mức nhiệt độ nào?
Khu vực ứng dụng của bơm nhiệt phụ thuộc vào loại bơm nhiệt và chất làm lạnh được áp dụng. Với một máy bơm nhiệt cơ học và Amoniac là chất làm lạnh, nhiệt độ tối đa từ 90 đến 100°C

Contact Me on Zalo
Chat

Hotline: 0965139148