Hiển thị 1–12 trong 400 kết quả

Điều hòa Trane

Thương hiệu Mỹ

Linh kiện thay thế điều hòa Trane

Bảo vệ áp suất

800,000.00

Linh kiện thay thế điều hòa Trane

Bảo vệ áp suất điều hòa Trane. Model: SWT02984

1,350,000.00
1,000,000.00

Linh kiện thay thế điều hòa Trane

Bình ngưng điều hòa Trane model 257

15,000,000.00

Linh kiện thay thế điều hòa Trane

Block Copeland scroll ZPD72ke-TFD-522

Linh kiện thay thế điều hòa Trane

Block điều hòa Trane-SZ120S4VC

25,000,000.00

Linh kiện thay thế điều hòa Trane

Block điều hòa Trane. Model: CSHA 150K

Linh kiện thay thế điều hòa Trane

Bộ chia ga cho dàn lạnh VRF Trane – TRJ-ID03D

Linh kiện thay thế điều hòa Trane

Bộ chia gas điều hòa trung tâm Trane TRJ-ID05D

Linh kiện thay thế điều hòa Trane

Bộ chia gas điều hòa VRF Trane. TRJ-0D4D

Linh kiện thay thế điều hòa Trane

Bộ điều khiển có dây – TM08C

Linh kiện thay thế điều hòa Trane

Bộ điều khiển có dây – TM15C

Pin It on Pinterest

Hotline: 0977760186. Email: sales@tranevn.com.vn