What is Heat Pump?

What is Heat Pump?

A heat pump extracts low temperature energy from the environment and increases its temperature for heating purposes. Heat pump efficiencies are normally quoted as the coefficient of performance of the system, these are typically in the range 3 to 5. In other words, extracting heat from renewable sources requires just 1kW of electrical input in order to generate 3kW to 5kW of heating output. Heat pump systems therefore, are 3 to 5 times more efficient than fossil fuel boilers and are more than capable of warming a house completely, even during the lowest winter temperatures. The increasing popularity of these heating systems is reflected by their overwhelmingly successful application in the cold climates of Scandinavia.

Bơm nhiệt là gì?
Một bơm nhiệt trích xuất năng lượng nhiệt độ thấp từ môi trường và tăng nhiệt độ của nó cho mục đích sưởi ấm. Hiệu suất của bơm nhiệt thường được gọi là hệ số hiệu suất của hệ thống, thường là trong phạm vi từ 3 đến 5. Nói cách khác, trích nhiệt từ các nguồn tái tạo chỉ cần 1kW đầu vào điện để tạo ra công suất sưởi từ 3kW đến 5kW . Do đó, hệ thống bơm nhiệt hiệu quả hơn 3 đến 5 lần so với nồi hơi nhiên liệu hóa thạch và có khả năng làm ấm hoàn toàn một ngôi nhà, ngay cả trong nhiệt độ mùa đông thấp nhất. Sự phổ biến ngày càng tăng của các hệ thống sưởi ấm này được phản ánh bởi ứng dụng cực kỳ thành công của chúng ở vùng khí hậu lạnh giá của Scandinavia.

Giỏ hàng

Chuyên mục

Bài viết mới

Contact Me on Zalo

Hotline: 0965139148